ULAKBİM Keşif


Gelişmiş Arama Kullanıcı Kılavuzları Kurum Dışı Erişim
Sıra No Veri Tabanı İçerik Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışı Erişim
* Elektronik Kitaplar Elektronik kitaplar tarım, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, matematik, finans, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, veterinerlik, eczacılık, psikoloji vd. konularda 2007-2014 basımlı Elsevier Yayınevi kitaplarını içermektedir. e-Kitap Listesi - -
1 Academic Search Ultimate – EBSCOHost Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
2 AIA/NAS Publications Collection Havacılık ve ulusal savunma sistemlerinin üreticileri ve tedarikçileri için ürün kalitesi ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış standartlar & yönergeler sağlar. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki birimlerin erişimine açıktır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
3 American Chemical Society (ACS) Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır. 2023 yılında ANKOS ve ACS arasında yapılan anlaşma gereği abone kurumlar ACS dergilerinde yapacakları yayınları anlaşma gereği Makale İşlem Bedeli - MİB (Article Proccessing Charge - APC) ödemeksizin açık erişim olarak yayınlayabileceklerdir. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
4 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) AIAA başta havacılık, uzay ve savunma mühendisliği konularını kapsayan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
5 American Institute of Physics (AIP) Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optik, biomedikal, telekominikasyon vb. konuları içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
6 American Physical Society (APS) Amerikan Fizik Derneği tarafından yayınlanan APS dergi koleksiyonu, fizik alanında dünyaca kabul görmüş, otorite indekslerde yer alan, yüksek kalite ve etki faktörüne sahip dergiler sunar. TÜBİTAK BAŞKANLIK, UME, BİLGEM, ULAKBİM, TBAE ve TUG Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
7 American Society of Mechanical Engineers (ASME) Makine Mühendisliği konusunda 26 dergi, 2008 yılından bu yana yayımlanan konferans tutanağına erişim imkânı sağlamaktadır. SAGE, RUTE, MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
8 Annual Reviews Annual Reviews, yayınları yaşam bilimlerinden, biyomedikal bilimlerinden, fen bilimlerinden, tarım bilimlerinden, sosyal bilimlerden ve ekonomiden seri yayınları kapsamaktadır. Abonelik 1.cilt'ten günümüze toplam 66 dergiyi kapsamaktadır. Ayrıca yayını durmuş dergilere de erişimimiz var. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
9 Applied Science & Business Periodicals Retrospective - EBSCOhost Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
10 Applied Science & Technology Index Retrospective - EBSCOhost Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1.400’den fazla süreli yayını indeksleyen ve 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) içeriğindeki dosyalarının tamamını da içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
11 Art Index Retrospective – EBSCOHost Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
12 ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. SAGE ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
13 Association for Computing Machinery (ACM Digital Library) Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır. ACM Digital Library veritabanının, 2022 yılını kapsayan üyeliğimiz kapsamında, ACM Open (Oku ve Yayımla) (Read&Publish) modeli uygulanmaktadır. Açık erişim modeli hakkında broşür dikkatinize sunulmaktadır. Read&Publish için uygun içerik listesine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
14 BMJ Online Journals British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim. MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
15 Begell House - Biomedical Research Collection Biomedikal bilimlerle ilgili akademik ve klinik çalışmalar içeren, seçilmiş ve hakemli tam metin dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Sadece 2016 yılına erişim mümkündür. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
16 The Belt and Road Initiative Reference Source – EBSCOHost “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
17 Bentham Science Tıp, Kimya, Eczacılık, Biyomedikal ve daha birçok konu alanında etki değeri oldukça yüksek yayınlara sahip 125 dergiden oluşan bir koleksiyona sahiptir. TÜBİTAK ve Birimleri adına 10 dergiye abonelik yapılmıştır. 2018 yılı sonunda abonelik iptal edilmiştir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
18 Biological Abstracts - WoS Dünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
19 British Standards Online (BSOL) Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait 54 Konu basliginda sunulan British Standards Online (BSOL) veritabani, 55,000'in uzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir. Tüm İngiliz standartlari (BSI) ve tum Avrupa Standartlari (EN) (%100) yani sira ISO(%88) ve IEC(%82) standartlarini da içermektedir. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
20 Business Periodicals Index Retrospective – EBSCOHos İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. 1,000’den fazla süreli yayın, Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
21 Business Ultimate – EBSCOHost İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konulu konularında kapsamlı veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
22 CABI-CAB Abstracts Tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
23 CABI- Animal Science Database Animal Science internet kaynağı, hayvansal üretim ve sağlığın tüm yönleriyle ilgili kapsamlı ve yetkili bir bilgi kaynağıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
24 Cambridge Journals Online Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Üniversitesi dergilerini kapsar. Cambridge University Press ile yapılan "açık erişim makale yayımlama anlaşması" gereğince, koleksiyonda yer alan Hybrid ve Gold Open Access dergilerde abone olan kurumların yazarlarına ait makaleler açık erişimli yayımlatılabilecek ve kabul edilen makalelerden makale işlem ücreti (APC) alınmayacaktır. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması ile ilgili ayrıntılara bu adresten https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-ankos ulaşabilirsiniz. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
25 Central & Eastern European Academic Source - EBSCOHost Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
26 Chemwacth Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı amacıyla bilgisayar ortamında kapsamlı çözümler üreten bir veri tabanıdır. Veri tabanı 12 milyonun üzerinde ürün emniyet veri tablolarını içermektedir. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
27 Clinical Key - ELSEVIER Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri, tıbbi ve cerrahi referans kitapları, tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri, First Consult Point-of-Care klinik monografları, Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar, tıbbi ve cerrahi prosedur videoları, ilaç monografları, destekleyici videolar, Hasta Eğitim Materyalleri ve Practice Guidelines içeriğine sahip bütünleşik bir tıbbi veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
28 Derwent Innovations Index patent arama, patent yönetimi ve kimya, elektrik, elektronik ve makina mühendisliği alanlarındaki buluşlara dair atıf araştırması olanakları sunar. Derwent World Patents Index’den patent bilgisi ile Derwent Patent Citation Index’den patent atıf bilgisini birleştiren bir kaynaktır. Tanımlı hesaplar için kullanıma açıktır. - - -
29 Dynamed - EBSCOhost Hastalıklar hakkında kanıta dayalı bilgi veren veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
30 EDP Sciences - Physics & Astronomy EDP Sciences yayınevinin fizik ve astronomi konulu dergilerinden oluşmaktadır. Bu konudaki dergilerin bir kısmı Açık Erişim’li, bir kısmı da Springer Nature kapsamında erişime açık olduğu için, abonelik; Astronomy & Astrophysics, European Physical Journal Applied Physics, Journal de Physique Archives ve Radioprotection (4 dergi) dergilerini kapsamaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
31 Education Index Retrospective - EBSCOhost Birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000'den fazla kayıt sunar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
32 Emerald Premium e-Journals Muhasebe, işletme, iktisat, ekonomi, yönetim ve starteji, pazarlama, turizm ve otelcilik, bilgi ve bilgi yönetimi, öğrenme ve organizasyonel çalışmalar, operasyon, lojistik ve kalite, eğitim, mühendislik, sağlık ve sosyal hizmetler ve kütüphanecilik konularında dergilerden oluşan tam metin bir veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
33 ERIC - EBSCOhost Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
34 European Views of the Americas: 1493-1750 - EBSCOhost EBSCO Information Services, John Carter Brown Library ile işbirliği ile 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları derlemek için kapsamlı bir rehberdir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
35 Future Medicine Future Medicine dergi serileri post genomik tıp ile ilgili oldukça geniş kapsam içeriğine erişim sunmaktadır. Bu yayınlar sağlık bakımı alanında çalışan pratisyenler ve araştırma yapan profesyoneller için benzersiz bir araştırma ve konusal inceleme kaynağı sunmaktadırlar. Abonelik 8 dergi için yapılmıştır fakat 26 dergiye erişim sağlanabilmektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
36 Green FILE - EBSCOhost Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
37 Humanities & Social Sciences Index Retrospective - EBSCOhost Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
38 IEEE Xplore İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
39 IEEE Xplore E-Books Veritabanı kapsamında elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında 500’den fazla kitaba online erişim sağlanabilmektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
40 IGI Global - InfoSci Journals İşletme ve yönetim, bilgi bilim ve teknolojisi, bilgisayar bilimleri ve enformasyon teknolojileri, eğitim bilimleri ve teknolojileri, mühendislik bilimleri ve teknolojileri, çevre bilim ve teknolojileri, yönetim bilimleri ve teknolojileri, kütüphane bilgi bilim ve teknolojileri, medya ve iletişim bilimi ve teknolojileri, sağlık, yaşam bilimleri ve teknolojileri, güvenlik ve adli tıp bilimleri ve teknolojileri, sosyal bilimler konularında tam metin bilimsel dergiler içerir. Aboneliğimiz kapsamındaki yıllara (2016-2022) erişim olup, yeni sayılar açık erişimli yayınlanacaktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
41 InCites Bilimsel yayınlardaki performansıesas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir. Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
42 intihal.net (Akademik İntihal) Akademik çalışmalardaki (tez, ödev, makale,proje vb.) benzerlik oranını ortaya koymak için kullanılan yazılımdır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - Kullanım Kılavuzu
43 iThenticate Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılmaktadır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - - -
44 Institute of Physics (IOP) Fizik konusunda kapsamlı tam metin dergi veri tabanıdır. Electrochemical Society (USA) tarafından yayınlanan kimya konusuyla ilgili dergiler de 2020 yılında koleksiyona dahil olmuştur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
45 Jane’s Defence Equipment and Technology Intelligence Centre Savunma ekipmanları, teknoloji. TÜBİTAK SAGE ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. Anlık 10 kullanıcının erişimine açıktır. - Kullanım Kılavuzu -
46 Journal Citation Reports (JCR)-WoS ISI-JCRs, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
47 JSTOR JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
48 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası İçtihat Bilgi Bankası programında 30.11.2016 tarihi (son güncelleme) itibari ile 208.755 adet yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu kararların özelliği emsal teşkil eden kararlar olmasıdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - -
49 Karger Karger veri tabanı özellikle tıp alanında yayınladıkları konuya özel akademik dergiler ile tıp dünyasında fark yaratan bulguları ve yenilikleri en doğru, anlaşılır biçimde sunar. Her sene 100'den fazla dergiyi yayımlayarak en güncel bilginin Tıp dünyasındaki araştırmacılara yönlendirilmesini sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
50 Knowledge Store (Markets&Markets) Knowledge Store veri tabanı; yıllık yayınlanan 3000'in üzerinde pazar araştırması raporu içerir. Tıbbi ürünler, enerji, biyoteknoloji, yiyecek-içecek, kimyasallar, tıbbi cihazlar, geliştirilmiş malzemeler, yarı iletkenler ve elektronik, endüstriyel otomasyon, telekom ve IT, tüketim eşyaları, otomotiv ve ulaşım, bankacılık ve finans hizmetleri sektörü gibi çeşitli alanlarda yüksek düzeyli stratejik analiz raporlarından oluşan bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
51 Library, Information Science & Technology Abstracts - EBSCOhost Kütüphanecilik ve enformasyon alanındaki en gelişmiş veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
52 MasterFILE Complete - EBSCOhost Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu da sunan MasterFILE Complete, işletmeden sağlığa, spordan eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsamaktadır. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.300’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 73.000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,6 milyondan fazla görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
53 MasterFILE Reference eBook Collection – EBSCOHost MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
54 MathSciNet American Mathematical Society (AMS) tarafından hazırlanan, Matematik ve uygulama alanlarında bibliyografik bir veritabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
55 MEDLINE - EBSCOhost Tıp, veterinerlik ve dişçilik alanındaki temel danışma kaynağıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
56 Mendeley Institutional Edition Araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olan referans yöneticisi ve akademik sosyal ağıdır. Kullanıcı hesabı ile giriş yapılmaktadır.Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
57 MEVBANK Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 64 konu başlığı altında sunulmaktadır.Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından erişim sağlanabilir. TÜBİTAK'ın tüm enstitülerinin erişimine açıktır. - - -
58 Military Big Data Military Big Data, savunma sanayi konusunda ayrıntılı bilgi veren bir veritabanıdır. Veri tabanı; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çeşitli bilgiyi, ülke profilleriyle birlikte uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, mühendislik ve işletme gibi ana bilim dallarına direkt temas eden veriler kullanıcılara sunulmaktadır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
59 Newspaper Source Plus - EBSCOhost Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından güncel bilgilere erişim sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
60 Newswires - EBSCOhost Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
61 Open Dissertations, 1933-1955 - EBSCOhost American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş 100.000’e yakın doktora tezine erişim sunmaktaydı. Bu kaynağın geliştirilmesi ile oluşturulan ve dünya çapındaki 26'dan fazla üniversite tarafından eklenen, 1902’den günümüze 1.150.000'den fazla kayıt bulunduran EBSCO Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve veri tabanında yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı ile tarama yapılabilir. Veri tabanında bulunan tezleri herkes tarayabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
62 Optics InfoBase - OSA Optics ve Photonics konusunda, Optica Publishing Group (Eski Adı: OSA) tarafından yayınlanan hakemli dergi ve Optical Fiber Communication(OFC), Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO), Frontiers in Optics (FiO) bildirilerden oluşur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
63 Ovid - Lippincott Williams and Wilkins (LWW) Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
64 Ovid - MEDLINE Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
65 Oxford University Press (OUP) Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. 2024 yılında ANKOS ve OUP arasında Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması yapılmıştır. Anlaşma gereği abone kurumlar dergi koleksiyonunda yer alan Hibrit dergilerde, sorumlu yazarlar (Corresponding Author), “research article, review article, brief report, case report” yayın türlerinde APC ödemeden sınırsız açık erişim yayın yapabilirler. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
66 Passport - Euromonitor International Passport, dünya çapındaki sektörler, ekonomiler ve tüketiciler hakkında pazar araştırmaları hakkında veri sağlayan ve müşterilerin pazar içeriğini analiz etmelerine ve gelecekteki eğilimleri belirlemelerine yardımcı olan bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
67 ProQuest Dissertations & Theses: Full Text Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
68 ProQuest Ebook Central Open Access Collection Ebook Central Open Access Collection, Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury Academic,Taylor&Francis, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam University Press’in de aralarında olduğu birçok yayıncıdan binlerce kitap içermektedir. Güncel içerik sayısı şu anda 2.800 ün üzerinde elektronik kitapdır ve içerik sürekli olarak artmaktadır. Ebook Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık, Tarih ve daha birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
69 Regional Business News - EBSCOhost iş dünyası ile ilgili bölgesel yayınları kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
70 Royal Society of Chemistry (RSC) Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
71 SAE International Society of Automobile Engineers (SAE); havacılık, uçak, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, arazi ekipmanları, deniz araçları, demir yolu araçları ve transit sistemleri dahil olmak üzere araçlar hakkında teknik bilgiler geliştirmektedir. SAE International, Technical Papers, AS Standards Pkg., Journal Papers, Journals Coll. ve AMS Standards Pkg. veri tabanlarından oluşmaktadır. BİLGEM, SAGE ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
72 SAGE Premier Journals SAGE Premier Journals; Kriminoloji ve Penoloji, Kültürel çalışmalar, Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, Eğitim, Aile Çalışmaları, Coğrafya, Psikoloji, Multidisipliner, Psikoloji, Sosyal, Rehabilitasyon, Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, Sosyal Bilimler, Matematiksel Yöntemler, Sosyoloji ve Kentsel Çalışmalar gibi bir çok disiplinde yayınlar içeren tam metin veri tabanıdır. SAGE’in “Hybrid” olarak belirtilen dergilerinde, APC makale işleme ücreti 2000 Sterlin’den indirim uygulanarak 200 Sterlin olarak sunulmaktadır. Anlaşma ile ilgili detaylara https://view.highspot.com/viewer/65cc8431c0ac269b3cb8bc59 linkinden ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK ANKOS üyeliği sebebiyle tüm TÜBİTAK araştırmacıları bu indirimden faydalanabilecektir. Abonelik iMechE dergilerini de kapsamaktadır. iMechE dergi listesine buradan ulaşabilirsiniz. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
73 Science Direct - ELSEVIER Bir çok bilim dalında kapsamlı tam metin dergileri içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
74 Scientific.Net Materyal bilimi ve mühendisliği konularını kapsamaktadır. Veri tabanı tam metin erişim vermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
75 SciFinder-n Kimyasal bir platform üzerinden veri analizi ve değerlendirmeleri yapabilmeyi sağlamakta, standart vb. verilere erişim sunmaktadır.Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - Kullanım Kılavuzu -
76 Scival Bilim insanlarının ve/veya kurumların, çalıştıkları alanlarda küresel bilimsel araştırma eğilimlerini analiz ederek, stratejik planlama ve yönelimlerin belirlenmesine olanak sağlayan, kişi, grup, kurum, ülke, bölge ve dünya ölçeğinde ve ihtiyaç duyulan metriklere bağlı bilimsel performans analizleri yapılmasına ve rapor alınmasına hızlı ve etkin şekilde katkı sağlamaktadır. Veri tabanı kullanımı için www.scival.com adresine gidilerek, kurum bilgisayarları üzerinden kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
77 Scopus - ELSEVIER Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
78 Sinerji Mevzuat Ve İçtihat Programı İçeriğinde barındırdığı kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler, uluslararası antlaşma ve sözleşmeler gibi mevzuat metinleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri tarafından verilen istinaf kararlarının ve yargı sistematiği gereği daha sonrasında verilen Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi gibi içtihat niteliğinde olan mahkeme kararlarının, çapraz bağlantı mantığı ile birbirlerine bağlanması temel prensibine dayanan; yan ekranlar olarak avukat kimliğine sahip olan hukukçuların meslek haytaları sırasında ihtiyaç duyduğu pratik bilgilere, hesaplama modüllerine, dilekçe ve sözleşme örneklerine içeriğinde yer veren, web ve PC kullanım şekillerine sahip olan bir paket programdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - -
79 Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
80 SPIE Digital Library Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
81 Springer Nature eBooks in Computer Science Springer Computer Science eKitap koleksiyonu Springer Yayınevi'nin bilgisayar bilimleri ve bilgisayar bilimleri alt başlıklarındaki bilimsel kitaptan oluşmaktadır. Ayrıca, 2015 yılından itibaren, ‘’Lecture Notes in Computer Science’’ kitap serisi, ‘’Springer Nature eBooks in Computer Science’’ paketine dahil olmuştur. Lecture Notes in Computer Science serisine ayrıca erişmek istenirse Erişim linki Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
82 Springer Nature - Nature ve Academic Dergileri Bu bölümde yer alan Nature Research Journals ve Academic Journals dergileri bilim ve teknoloji alanında dünyanın en prestijli koleksiyonlarını içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
83 Springer Nature - SpringerLink, Adis ve Palgrave Macmillan Dergileri

Springer Nature AE Makale Yayımlama Anlaşması
Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında dergilerden oluşmaktadır. Springer Nature kapsamında; Nature Research Journals, Springer Journals (SprngerLink), Academic Journals, Adis Journals ve Palgrave Macmillan Journals koleksiyonları yer almaktadır. Dergi Listesi

Fonlanan AE Dergi Listesi
- TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
84 Springer Protocols Springer Protocols veri tabanı altında yer alan ve 1980 yılından günümüze yayınlanmış olan biyomedikal ve yaşam bilimleri protokolünü kapsamaktadır. İçerik kitap serileri altında yayınlanmaktadır. Limitsiz kullanım, limitsiz kullanıcı, limitsiz yazdırma, ePub özellikleri yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
85 Taylor & Francis Bir çok bilim dalında yer alan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
86 Teacher Reference Center - EBSCOhost En ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
87 Thieme E-Journals Thieme Dergileri, akademik kurumlar, tıp fakülteleri, hastaneler ve sağlık kuruluşları ile ilaç ve kimya endüstrisinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. 5 adet Kimya dergisinin (Pharmacopsychiatry, Planta Medica, Synfacts, Synlett, Synthesis) içeriğine 2000 yılından günümüze erişim sağlanır. 2013 yılında abonelik yapılan 32 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
88 Total Materia Metal ve metal dışı malzemelerin özellik kayıtlarını 24 farklı dil seçeneği ile sunan bir malzeme veri tabanıdır. Malzemelerle ilgili kaynak bilgi; metaller, polimerler, seramikler ve birleşikler, gerilmeler, şekil değiştirme grafikleri, standart gelişim organizasyonları, döngüsel özellikli malzemeler, uluslararası çapraz referans tablolarıyla ilgili bağlantılar, özellik tahmini ve enterpolasyonları, kimyasal bileşimler, bilgisayar destekli yazılım programlarına veri aktarımı, mekanik ve fiziksel özellikler, bilinmeyen malzemelerin saptanması, çoklu malzeme kıyaslama seçeneği, standart ve malzeme güncelleme takibi konularında bilgi içerir. Register kısmından kurumsal e-posta adresinizle (....@tubitak.gov.tr) sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kullanım kılavuzundan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
89 Turnitin Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
90 UL Standartlar Underwriters Laboratories (UL) mühendislere, yöneticilere ve ürün geliştiricilere kamu güvenliğini sağlamada yardımcı olabilmek için gerekli olan 1.100'den fazla güvenlik standardı içerir. Bunlar; güvenlik standartları (Standards for Safety), tetkik taslakları (Outlines of Investigation), bültenler (Bulletins) ve teknik rapor ve dizinlerden (Technical Reports&Directories ) oluşur. MAM, UME ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
91 ULAKBİM - DergiPark Ulusal/uluslararası dizinlerde veya platformlarda yer alan dergilerin yanı sıra henüz hiç bir dizinde yer almayan Türkiye adresli, akademik ve hakemli olduğunu beyan eden dergilerden oluşur. DergiPark bir dizin değil, dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir alt yapı hizmetidir. - - -
92 ULAKBİM - TR Dizin ULAKBİM tarafından, Türkiye adresli süreli yayınların TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi ile belirlenen yayınlarda yer alan içeriğe ve atıf bilgilerine erişim sağlanan veri tabanıdır.Dizinde dergilerin yanısıra TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler de yer almaktadır. - - -
93 Ulrich's Web Serials Directory Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
94 UpToDate 430'dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasindan en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle inceler ve değerlendirir. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş kanıta dayalı tıp veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
95 Vergi Dergileri TÜBİTAK personeli ilgili dergilerden Belge Sağlama Birimi üzerinden belge talebinde bulunabilir. (Vergi Dünyası Dergisi),(Vergi Raporu Dergisi), (Vergi Sorunları Dergisi) - - -
96 Web of Science (WoS) Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanları taranmaktadır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
97 Wiley e-Kitap Wiley eKitap koleksiyonu Life Sciences, Physical Sciences & Engineering , Chemistry, Agriculture, Aquaculture & Food Science, Earth, Space & Environmental Sciences, Architecture & Planning, Math & Statistics, Computer Science &Information Technology konularında ve ilişkili pek çok konuda 1300’den fazla kitaba 2021-2023 yılları arasında erişilebilmektedir. Kitap Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
98 Wiley Online Library

Wiley AE Makale Yayımlama Anlaşması
Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan dergileri kapsar. EKUAL Projesi kapsamında Wiley Yayınevi ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku ve Yayımla” (Read & Publish) anlaşması imzalanmıştır. Detaylı bilgiye EKUAL sayfasından ulaşabilirsiniz. Erişime Açık Dergi Listesi

Fonlanan AE Dergi Listesi TÜBİTAK için (Tem2023-Ara2024)
- TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim

Sıra No Veri Tabanı İçerik Dergi Listesi Erişim Tarihleri TÜBİTAK Dışı Erişim
1 Turcademy

Turcademy, Türkiye'de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye'deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
Türkiye'deki 20 yayınevinin yayınlamış olduğu farklı disiplinlerde 11.000'in üzerinde Türkçe akademik kitap Turcademy veri tabanı üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Turcademy veri tabanı ile Türkçe ders kitaplarına ve akademik kitaplara ulaşmak artık çok kolay. Turcademy veri tabanı bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler, Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Hukuk ve Kültür Koleksiyonları içerisinde ders kitabı, akademik kitap niteliğindeki binlerce Türkçe kitap kullanıcılar ile buluşmaktadır.
Turcademy platformu ile birlikte Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Astana Yayınları, Der Yayınları, Efil Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Literatür Yayıncılık, Müzik Eğitimi Yayınları, Nobel Tıp Kitabevleri, ODTÜ Yayınları, Palme Yayınevi, Pegem Akademi Yayıncılık, Phoenix Yayınevi, Seçkin Yayıncılık, Siyasal Kitabevi, Yapı Kredi Yayınları, Yeditepe Yayınevi, Yeni İnsan Yayınevi'ne ait 11.000’in üzerindeki kitabı çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.
Turcademy platformunda yer alan kaynakları görüntüleyebilmek için kurum internet ağı içerisinde olmanız ve platforma kayıt olmanız gerekmektedir. Kurum internet ağı içerisinde Turcademy platformuna giriş yaptığınızda ana sayfanın üst kısmında kurum adınızı görüntülersiniz.
Turcademy’e kayıt olabilmek için kurumsal mail adresleri ile (tubitak.gov.tr) kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt işleminizi gerçekleştirdiğinizde mail adresinize gelen aktivasyon mailini onaylayıp kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra kurum internet ağından üye girişi yaparak platformda yer alan 11.000+ ders kitabı ve akademik kitabı ücretsiz görüntüleyebilirsiniz.
- 22.05.2024
22.06.2024
-
2 Wiley Dergileri (Sağlık)

Cochrane Library
Cochrane Library Veritabanı Kanıta dayalı Tıp veritabanıdır. Genel hedefi, dünya çapında her gün uygulanan tedavilerin bağımsız olarak değerlendirilip kontrolleri yapılarak mümkün olan en iyi sonucu uzmanlarına sunmaktır. Sağlık alanında karar verme sürecini iyileştirmek, desteklemek için farklı türde yüksek kaliteli, bağımsız kanıtlar içeren bir veri tabanı koleksiyonudur. - 01.03.2023
31.12.2023
-
3 Proquest Business / Science & Technology Ebook Subscription

Proquest İşletme ve Bilim&Teknoloji elektronik kitap koleksiyonları TÜBİTAK araştırmacıları için deneme erişimine açılmıştır. Deneme erişimi 15 Ağustos 2023 tarihine kadar 60 gün süre ile aktif olacaktır. - 15.06.2023
15.08.2023
-
4 ProQuest One Business

Endüstri, Pazar, şirket ve ülke raporlarını ve ayrıca İşletme&Ekonomi alanında birçok kaynak içerir. Bu veritabanında “Browse” seçeneği seçilerek tüm raporlar görüntülenebilir yada arama kutucuğundaki sekmelerden talep edilen içerik türünde arama yapılabilir. - 15.06.2023
15.08.2023
-
Sıra No Veri Tabanı İçerik Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışı Erişim
1 American Chemical Society (ACS) Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır. 2023 yılında ANKOS ve ACS arasında yapılan anlaşma gereği abone kurumlar ACS dergilerinde yapacakları yayınları anlaşma gereği Makale İşlem Bedeli - MİB (Article Proccessing Charge - APC) ödemeksizin açık erişim olarak yayınlayabileceklerdir. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
2 Association for Computing Machinery (ACM Digital Library) Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır. ACM Digital Library veritabanının, 2022 yılını kapsayan üyeliğimiz kapsamında, ACM Open (Oku ve Yayımla) (Read&Publish) modeli uygulanmaktadır. Açık erişim modeli hakkında broşür dikkatinize sunulmaktadır. Read&Publish için uygun içerik listesine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
3 Cambridge Journals Online Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Üniversitesi dergilerini kapsar. Cambridge University Press ile yapılan "açık erişim makale yayımlama anlaşması" gereğince, koleksiyonda yer alan Hybrid ve Gold Open Access dergilerde abone olan kurumların yazarlarına ait makaleler açık erişimli yayımlatılabilecek ve kabul edilen makalelerden makale işlem ücreti (APC) alınmayacaktır. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
4 Oxford University Press (OUP) Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. 2024 yılında ANKOS ve OUP arasında Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması yapılmıştır. Anlaşma gereği abone kurumlar dergi koleksiyonunda yer alan Hibrit dergilerde, sorumlu yazarlar (Corresponding Author), “research article, review article, brief report, case report” yayın türlerinde APC ödemeden sınırsız açık erişim yayın yapabilirler. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
5 Royal Society of Chemistry (RSC) Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
6 SAGE Premier Journals SAGE Premier Journals; Kriminoloji ve Penoloji, Kültürel çalışmalar, Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, Eğitim, Aile Çalışmaları, Coğrafya, Psikoloji, Multidisipliner, Psikoloji, Sosyal, Rehabilitasyon, Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, Sosyal Bilimler, Matematiksel Yöntemler, Sosyoloji ve Kentsel Çalışmalar gibi bir çok disiplinde yayınlar içeren tam metin veri tabanıdır. SAGE’in “Hybrid” olarak belirtilen dergilerinde, APC makale işleme ücreti 2000 Sterlin’den indirim uygulanarak 200 Sterlin olarak sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız. TÜBİTAK ANKOS üyeliği sebebiyle tüm TÜBİTAK araştırmacıları bu indirimden faydalanabilecektir. Abonelik iMechE dergilerini de kapsamaktadır. iMechE dergi listesine buradan ulaşabilirsiniz. Dergi Listesi - TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
7 Springer Nature Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında dergilerden oluşmaktadır. Springer Nature kapsamında; Nature Research Journals, Springer Journals (SprngerLink), Academic Journals, Adis Journals ve Palgrave Macmillan Journals koleksiyonları yer almaktadır. EKUAL Projesi kapsamında Springer Nature Yayınevi ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında 2024-2026 dönemini kapsayacak şekilde “Oku ve Yayımla” (Read & Publish) anlaşması imzalanmıştır. Detaylı bilgiye EKUAL sayfasından ulaşabilirsiniz.
Springer Nature yayınevine ait BMC dergilerinde başlatılan pilot uygulama ile ülkemize %75'lik APC indirimi uygulanacaktır. Böylece 62 adet BMC dergisinde yayın yapan araştırmacılarımız toplam APC ücretinin sadece %25'ini ödeyeceklerdir. Detaylı bilgiye ilgili sayfadan erişebilirsiniz.
Dergi Listesi

Fonlanan AE Dergi Listesi
- TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim
8 Wiley Online Library

Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan dergileri kapsar. EKUAL Projesi kapsamında Wiley Yayınevi ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku ve Yayımla” (Read & Publish) anlaşması imzalanmıştır. Detaylı bilgiye EKUAL sayfasından ulaşabilirsiniz. Erişime Açık Dergi Listesi

Fonlanan AE Dergi Listesi TÜBİTAK için (Tem2023-Ara2024)
- TÜBİTAK Personeli Uzaktan Erişim