ULAKBİM Keşif


Gelişmiş Arama Kullanıcı Kılavuzları TÜBİTAK Dışı Erişim
Sıra No Veri Tabanı İçerik Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışı Erişim
* Elektronik Kitaplar Elektronik kitaplar tarım, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, matematik, finans, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, veterinerlik, eczacılık, psikoloji vd. konularda 2007-2014 basımlı Elsevier Yayınevi kitaplarını içermektedir. e-Kitap Listesi - -
1 Academic Search Ultimate – EBSCOHost Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
2 American Chemical Society (ACS) Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
3 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) AIAA başta havacılık, uzay ve savunma mühendisliği konularını kapsayan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
4 American Institute of Physics (AIP) Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optik, biomedikal, telekominikasyon vb. konuları içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
5 American Physical Society (APS) Amerikan Fizik Derneği tarafından yayınlanan APS dergi koleksiyonu, fizik alanında dünyaca kabul görmüş, otorite indekslerde yer alan, yüksek kalite ve etki faktörüne sahip dergiler sunar. TÜBİTAK BAŞKANLIK, UME, BİLGEM, ULAKBİM, TBAE Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
6 American Society of Mechanical Engineers (ASME) Makine Mühendisliği konusunda 26 dergi, 2008 yılından bu yana yayımlanan konferans tutanağına erişim imkânı sağlamaktadır. SAGE, MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
7 Annual Reviews Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder. Abonelik erişimi 2013 yılına kadardır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
8 Applied Science & Business Periodicals Retrospective - EBSCOhost Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
9 Applied Science & Technology Index Retrospective - EBSCOhost Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1.400’den fazla süreli yayını indeksleyen ve 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) içeriğindeki dosyalarının tamamını da içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
10 Art Index Retrospective – EBSCOHost Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
11 ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. SAGE ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
12 Association for Computing Machinery (ACM Digital Library) Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
13 BMJ Online Journals British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim. MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
14 Begell House - Biomedical Research Collection Biomedikal bilimlerle ilgili akademik ve klinik çalışmalar içeren, seçilmiş ve hakemli tam metin dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Sadece 2016 yılına erişim mümkündür. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
15 The Belt and Road Initiative Reference Source – EBSCOHost “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
16 Bentham Science Tıp, Kimya, Eczacılık, Biyomedikal ve daha birçok konu alanında etki değeri oldukça yüksek yayınlara sahip 125 dergiden oluşan bir koleksiyona sahiptir. TÜBİTAK ve Birimleri adına 10 dergiye abonelik yapılmıştır. 2018 yılı sonunda abonelik iptal edilmiştir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
17 Biological Abstracts - WoS Dünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
18 British Standards Online (BSOL) Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait 54 Konu basliginda sunulan British Standards Online (BSOL) veritabani, 55,000'in uzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir. Tüm İngiliz standartlari (BSI) ve tum Avrupa Standartlari (EN) (%100) yani sira ISO(%88) ve IEC(%82) standartlarini da içermektedir. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
19 Business Periodicals Index Retrospective – EBSCOHos İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. 1,000’den fazla süreli yayın, Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
20 Business Ultimate – EBSCOHost İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konulu konularında kapsamlı veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
21 CAB Abstracts Tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
22 Cambridge Journals Online Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Univ. dergilerini kapsar.BİLGEM, SAGE ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
23 Central & Eastern European Academic Source - EBSCOHost Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
24 Chemwacth Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı amacıyla bilgisayar ortamında kapsamlı çözümler üreten bir veri tabanıdır. Veri tabanı 12 milyonun üzerinde ürün emniyet veri tablolarını içermektedir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
25 Clinical Key - ELSEVIER Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri, tıbbi ve cerrahi referans kitapları, tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri, First Consult Point-of-Care klinik monografları, Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar, tıbbi ve cerrahi prosedur videoları, ilaç monografları, destekleyici videolar, Hasta Eğitim Materyalleri ve Practice Guidelines içeriğine sahip bütünleşik bir tıbbi veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
26 Derwent Innovations Index patent arama, patent yönetimi ve kimya, elektrik, elektronik ve makina mühendisliği alanlarındaki buluşlara dair atıf araştırması olanakları sunar. Derwent World Patents Index’den patent bilgisi ile Derwent Patent Citation Index’den patent atıf bilgisini birleştiren bir kaynaktır. Tanımlı hesaplar için kullanıma açıktır. - - -
27 Dynamed - EBSCOhost Hastalıklar hakkında kanıta dayalı bilgi veren veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
28 EDP Sciences - Physics & Astronomy EDP Sciences yayınevinin fizik ve astronomi konulu dergilerinden oluşmaktadır. Bu konudaki dergilerin bir kısmı Açık Erişim’li, bir kısmı da Springer Nature kapsamında erişime açık olduğu için, abonelik; Astronomy & Astrophysics, European Physical Journal Applied Physics, Journal de Physique Archives ve Radioprotection (4 dergi) dergilerini kapsamaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
29 Education Index Retrospective - EBSCOhost Birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000'den fazla kayıt sunar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
30 Emerald Premium e-Journals Muhasebe, işletme, iktisat, ekonomi, yönetim ve starteji, pazarlama, turizm ve otelcilik, bilgi ve bilgi yönetimi, öğrenme ve organizasyonel çalışmalar, operasyon, lojistik ve kalite, eğitim, mühendislik, sağlık ve sosyal hizmetler ve kütüphanecilik konularında dergilerden oluşan tam metin bir veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
31 ERIC - EBSCOhost Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
32 European Views of the Americas: 1493-1750 - EBSCOhost EBSCO Information Services, John Carter Brown Library ile işbirliği ile 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları derlemek için kapsamlı bir rehberdir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
33 Future Medicine Future Medicine dergi serileri post genomik tıp ile ilgili oldukça geniş kapsam içeriğine erişim sunmaktadır. Bu yayınlar sağlık bakımı alanında çalışan pratisyenler ve araştırma yapan profesyoneller için benzersiz bir araştırma ve konusal inceleme kaynağı sunmaktadırlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
34 Green FILE - EBSCOhost Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
35 Humanities & Social Sciences Index Retrospective - EBSCOhost Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
36 IEEE Xplore İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
37 IEEE Xplore E-Books Veritabanı kapsamında elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında 500’den fazla kitaba online erişim sağlanabilmektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
38 IGI Global - InfoSci Journals İşletme ve yönetim, bilgi bilim ve teknolojisi, bilgisayar bilimleri ve enformasyon teknolojileri, eğitim bilimleri ve teknolojileri, mühendislik bilimleri ve teknolojileri, çevre bilim ve teknolojileri, yönetim bilimleri ve teknolojileri, kütüphane bilgi bilim ve teknolojileri, medya ve iletişim bilimi ve teknolojileri, sağlık, yaşam bilimleri ve teknolojileri, güvenlik ve adli tıp bilimleri ve teknolojileri, sosyal bilimler konularında tam metin bilimsel dergiler içerir. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
39 InCites Bilimsel yayınlardaki performansıesas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir. Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
40 intihal.net (Akademik İntihal) Akademik çalışmalardaki (tez, ödev, makale,proje vb.) benzerlik oranını ortaya koymak için kullanılan yazılımdır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - Kullanım Kılavuzu
41 iThenticate Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılmaktadır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - - -
42 Institute of Physics (IOP) Fizik konusunda kapsamlı tam metin dergi veri tabanıdır. Electrochemical Society (USA) tarafından yayınlanan kimya konusuyla ilgili dergiler de 2020 yılında koleksiyona dahil olmuştur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
43 Jane’s Defence Equipment and Technology Intelligence Centre Savunma ekipmanları, teknoloji. TÜBİTAK SAGE ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. Anlık 10 kullanıcının erişimine açıktır. - Kullanım Kılavuzu -
44 Journal Citation Reports (JCR)-WoS ISI-JCRs, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
45 JSTOR JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
46 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası İçtihat Bilgi Bankası programında 30.11.2016 tarihi (son güncelleme) itibari ile 208.755 adet yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu kararların özelliği emsal teşkil eden kararlar olmasıdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - -
47 Karger Karger veri tabanı özellikle tıp alanında yayınladıkları konuya özel akademik dergiler ile tıp dünyasında fark yaratan bulguları ve yenilikleri en doğru, anlaşılır biçimde sunar. Her sene 100'den fazla dergiyi yayımlayarak en güncel bilginin Tıp dünyasındaki araştırmacılara yönlendirilmesini sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
48 Knowledge Store (Markets&Markets) Knowledge Store veri tabanı; yıllık yayınlanan 3000'in üzerinde pazar araştırması raporu içerir. Tıbbi ürünler, enerji, biyoteknoloji, yiyecek-içecek, kimyasallar, tıbbi cihazlar, geliştirilmiş malzemeler, yarı iletkenler ve elektronik, endüstriyel otomasyon, telekom ve IT, tüketim eşyaları, otomotiv ve ulaşım, bankacılık ve finans hizmetleri sektörü gibi çeşitli alanlarda yüksek düzeyli stratejik analiz raporlarından oluşan bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
49 Library, Information Science & Technology Abstracts - EBSCOhost Kütüphanecilik ve enformasyon alanındaki en gelişmiş veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
50 MasterFILE Complete - EBSCOhost Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu da sunan MasterFILE Complete, işletmeden sağlığa, spordan eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsamaktadır. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.300’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 73.000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,6 milyondan fazla görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
51 MasterFILE Reference eBook Collection – EBSCOHost MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
52 MathSciNet American Mathematical Society (AMS) tarafından hazırlanan, Matematik ve uygulama alanlarında bibliyografik bir veritabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
53 MEDLINE - EBSCOhost Tıp, veterinerlik ve dişçilik alanındaki temel danışma kaynağıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
54 Mendeley Institutional Edition Araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olan referans yöneticisi ve akademik sosyal ağıdır. Kullanıcı hesabı ile giriş yapılmaktadır.Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
55 MEVBANK Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 64 konu başlığı altında sunulmaktadır.Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından erişim sağlanabilir. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - -
56 Newspaper Source Plus - EBSCOhost Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından güncel bilgilere erişim sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
57 Newswires - EBSCOhost Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
58 Open Dissertations, 1933-1955 - EBSCOhost American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş 100.000’e yakın doktora tezine erişim sunmaktaydı. Bu kaynağın geliştirilmesi ile oluşturulan ve dünya çapındaki 26'dan fazla üniversite tarafından eklenen, 1902’den günümüze 1.150.000'den fazla kayıt bulunduran EBSCO Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve veri tabanında yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı ile tarama yapılabilir. Veri tabanında bulunan tezleri herkes tarayabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
59 Optics InfoBase - OSA Optics ve Photonics konusunda, Optical Society of America (OSA) tarafından yayınlanan, hakemli, dergi ve bildirilerden oluşur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
60 Ovid - Lippincott Williams and Wilkins (LWW) Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
61 Ovid - MEDLINE Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
62 Oxford University Press (OUP) Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
63 Passport - Euromonitor International Passport, dünya çapındaki sektörler, ekonomiler ve tüketiciler hakkında pazar araştırmaları hakkında veri sağlayan ve müşterilerin pazar içeriğini analiz etmelerine ve gelecekteki eğilimleri belirlemelerine yardımcı olan bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
64 ProQuest Dissertations & Theses: Full Text Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
65 Regional Business News - EBSCOhost iş dünyası ile ilgili bölgesel yayınları kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
66 Royal Society of Chemistry (RSC) Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir. MAM, UME ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
67 SAE International Society of Automobile Engineers (SAE); havacılık, uçak, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, arazi ekipmanları, deniz araçları, demir yolu araçları ve transit sistemleri dahil olmak üzere araçlar hakkında teknik bilgiler geliştirmektedir. SAE dergileri ve teknik raporları bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. BİLGEM ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
68 Science Direct - ELSEVIER Bir çok bilim dalında kapsamlı tam metin dergileri içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
69 Scientific.Net Materyal bilimi ve mühendisliği konularını kapsamaktadır. Veri tabanı tam metin erişim vermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
70 SciFinder-n Kimyasal bir platform üzerinden veri analizi ve değerlendirmeleri yapabilmeyi sağlamakta, standart vb. verilere erişim sunmaktadır.Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - Kullanım Kılavuzu -
71 Scival Bilim insanlarının ve/veya kurumların, çalıştıkları alanlarda küresel bilimsel araştırma eğilimlerini analiz ederek, stratejik planlama ve yönelimlerin belirlenmesine olanak sağlayan, kişi, grup, kurum, ülke, bölge ve dünya ölçeğinde ve ihtiyaç duyulan metriklere bağlı bilimsel performans analizleri yapılmasına ve rapor alınmasına hızlı ve etkin şekilde katkı sağlamaktadır. Veri tabanı kullanımı için www.scival.com adresine gidilerek, kurum bilgisayarları üzerinden kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. Kurumsal e-posta adresi ile veritabanı sistemine üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
72 Scopus - ELSEVIER Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
73 Sinerji Mevzuat Ve İçtihat Programı İçeriğinde barındırdığı kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler, uluslararası antlaşma ve sözleşmeler gibi mevzuat metinleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri tarafından verilen istinaf kararlarının ve yargı sistematiği gereği daha sonrasında verilen Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi gibi içtihat niteliğinde olan mahkeme kararlarının, çapraz bağlantı mantığı ile birbirlerine bağlanması temel prensibine dayanan; yan ekranlar olarak avukat kimliğine sahip olan hukukçuların meslek haytaları sırasında ihtiyaç duyduğu pratik bilgilere, hesaplama modüllerine, dilekçe ve sözleşme örneklerine içeriğinde yer veren, web ve PC kullanım şekillerine sahip olan bir paket programdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - -
74 Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
75 SPIE Digital Library Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
76 Springer Nature eBooks in Computer Science Springer Computer Science eKitap koleksiyonu Springer Yayınevi'nin bilgisayar bilimleri ve bilgisayar bilimleri alt başlıklarındaki bilimsel kitaptan oluşmaktadır. Ayrıca, 2015 yılından itibaren, ‘’Lecture Notes in Computer Science’’ kitap serisi, ‘’Springer Nature eBooks in Computer Science’’ paketine dahil olmuştur. Lecture Notes in Computer Science serisine ayrıca erişmek istenirse Erişim linki Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
77 Springer Nature Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında dergilerden oluşmaktadır. Springer Nature kapsamında; Nature Research Journals, Springer Journals (SprngerLink), Academic Journals, Adis Journals ve Palgrave Macmillan Journals koleksiyonları yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
78 Springer Protocols Springer Protocols veri tabanı altında yer alan ve 1980 yılından günümüze yayınlanmış olan biyomedikal ve yaşam bilimleri protokolünü kapsamaktadır. İçerik kitap serileri altında yayınlanmaktadır. Limitsiz kullanım, limitsiz kullanıcı, limitsiz yazdırma, ePub özellikleri yer almaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
79 Taylor & Francis Bir çok bilim dalında yer alan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
80 Teacher Reference Center - EBSCOhost En ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
81 Thieme E-Journals Thieme Dergileri, akademik kurumlar, tıp fakülteleri, hastaneler ve sağlık kuruluşları ile ilaç ve kimya endüstrisinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. 2013 yılında aboneliğimiz olan 32 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır. 5 adet Kimya dergisine ise 2000 yılından günümüze erişim sağlanır. Sadece MAM Enstitüsü için erişime açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
82 Total Materia 280,000'in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin 8 milyondan fazla özellik kaydını 24 farklı dil seçeneği ile sunan bir malzeme veri tabanıdır.  280,000'den fazla malzemenin özelliği; gelişmiş veri için 1800'den fazla kaynak bilgi; metaller, polimerler, seramikler ve birleşikler; 45,000'den fazla gerilme, şekil değiştirme grafiği; 67 standart gelişim organizasyonu; döngüsel özellikli 8,000'den fazla malzeme; uluslararası çapraz referans tablolarıyla 15 milyondan fazla bağlantı; özellik tahmini ve enterpolasyonu; kimyasal bileşimler; bilgisayar destekli yazılım programlarına veri aktarımı; mekanik ve fiziksel özellikler; bilinmeyen malzemelerin saptanması; çoklu malzeme kıyaslama seçeneği; standart ve malzeme güncelleme takibi konularında bilgi içerir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
83 Turnitin Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Sisteme kayıt için ukg@ulakbim.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
84 UL Standartlar Underwriters Laboratories (UL) mühendislere, yöneticilere ve ürün geliştiricilere kamu güvenliğini sağlamada yardımcı olabilmek için gerekli olan 1.100'den fazla güvenlik standardı içerir. Bunlar; güvenlik standartları (Standards for Safety), tetkik taslakları (Outlines of Investigation), bültenler (Bulletins) ve teknik rapor ve dizinlerden (Technical Reports&Directories ) oluşur. MAM, UME ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
85 ULAKBİM - DergiPark Ulusal/uluslararası dizinlerde veya platformlarda yer alan dergilerin yanı sıra henüz hiç bir dizinde yer almayan Türkiye adresli, akademik ve hakemli olduğunu beyan eden dergilerden oluşur. DergiPark bir dizin değil, dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir alt yapı hizmetidir. - - -
86 ULAKBİM - TR Dizin ULAKBİM tarafından, Türkiye adresli süreli yayınların TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi ile belirlenen yayınlarda yer alan içeriğe ve atıf bilgilerine erişim sağlanan veri tabanıdır.Dizinde dergilerin yanısıra TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler de yer almaktadır. - - -
87 Ulrich's Web Serials Directory Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
88 UpToDate 430'dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasindan en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle inceler ve değerlendirir. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş kanıta dayalı tıp veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
89 Web News - EBSCOhost Web News, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
90 Web of Science (WoS) Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanları taranmaktadır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
91 Wiley Online Library Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan 1485 dergiyi kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim