ULUSAL AKADEMİK AĞ ve BİLGİ MERKEZİ

 

ULAKBİM Keşif

ULAKBİM Keşif


           
Gelişmiş Arama Yardım   

Veri Tabanları

Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
American Chemical Society (ACS)
 Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
 AIAA başta havacılık, uzay ve savunma mühendisliği konularını kapsayan tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Institute of Physics (AIP)
 Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optik, biomedikal, telekominikasyon vb. konuları içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Physical Society (APS)
 Amerikan Fizik Derneği tarafından yayınlanan APS dergi koleksiyonu, fizik alanında dünyaca kabul görmüş, otorite indekslerde yer alan, yüksek kalite ve etki faktörüne sahip dergiler sunar
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Annual Reviews [1996-]
 Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sosyal Bilimler
Association for Computing Machinery (ACM Digital Library)
 Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
Begell House - Biomedical Research Collection
 Biomedikal bilimlerle ilgili akademik ve klinik çalışmalar içeren, seçilmiş ve hakemli tam metin dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Sadece 2016 yılına erişim mümkündür.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
CAB Abstracts [1990-]
 Tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
CHEMWATCH
 Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı amacıyla bilgisayar ortamında kapsamlı çözümler üreten bir veri tabanıdır. Veri tabanı 12 milyonun üzerinde ürün emniyet veri tablolarını içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
Cambridge University Press (CUP)
 Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Univ. dergilerini kapsar.BİLGEM VE SAGE Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Academic Search Complete
 Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Applied Science & Business Periodicals Retrospective
 Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik
EBSCOhost - Education Index Retrospectiv
 Birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000'den fazla kayıt sunar.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Green FILE
 Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik
EBSCOhost - MEDLINE
 Tıp, veterinerlik ve dişçilik alanındaki temel danışma kaynağıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
EBSCOhost - Newswires
 Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Teacher Reference Center
 En ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
ELSEVIER Science Direct (SciVerse)
 Bir çok bilim dalında kapsamlı tam metin dergileri içeren veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
ELSEVIER Scopus
 Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Embase
 Medline tarafından dizinlenen dergiler de dahil olmak üzere biomedikal ve farmakoloji konusunda 8500'den fazla güncel derginin tam metnini ve 2009'dan günümüze 5500'den fazla konferansın "öz"ünü kapsar.
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri
Future Medicine
 Future Medicine dergi serileri post genomik tıp ile ilgili oldukça geniş kapsam içeriğine erişim sunmaktadır. Bu yayınlar sağlık bakımı alanında çalışan pratisyenler ve araştırma yapan profesyoneller için benzersiz bir araştırma ve konusal inceleme kaynağı sunmaktadırlar.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
ISI Web of Knowledge - Biological Abstracts [1969-] [1969-]
 Dünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
ISI Web of Knowledge - Conference Proceeding Citation Index [1990-]
 Uluslar arası konferans ve toplantı bildirilerini tarayabileceğiniz bir kaynaktır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
ISI Web of Knowledge - Web of Science (WoS) [1945-]
 Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda SCI-SSCI-AHCI- CPCI-S- CPCI-SSH veri tabanları taranmaktadır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
IThenticate
 Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Institute of Physics (IOP)
 Fizik konusunda kapsamlı tam metin dergi veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Mary Ann Liebert
 Biyomedikal Araştırma, Biyoteknoloji, Klinik ilaç ve Cerrahi Araştırmaları, Tamamlayıcı ve Alternatif İlaçlar, Çevre İle İlgili Çalışmalar, Hukuk, Ekonomi ve Politikalar, Yaşam Bilimleri, Nöroloji ile ilgili bilimler, Philanthropy, Psikoloji ve Sosyal Bilimler, Kamu Sağlığı ve Politikalar, Teknoloji ve Mühendislik disiplinlerinde bilimsel, teknik ve medikal alanlarda öncü konumda kar amaçsız bir yayınevidir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
MathSciNet
 American Mathematical Society (AMS) tarafından hazırlanan, Matematik ve uygulama alanlarında bibliyografik bir veritabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Nature Publishing Group
 Nature Publishing Group dergisine tam metin erişimi kapsamaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
OSA - Optics InfoBase
 Optics ve Photonics konusunda, Optical Society of America (OSA) tarafından yayınlanan, hakemli, dergi ve bildirilerden oluşur.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Royal Society of Chemistry (RSC)
 Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SAGE Premier Journals
 İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 648 dergiye 1999’dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlamaktadır.
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
SCImago Journal & Country Rank
 Elsevier yayınevi tarafından üretilen SCOPUS Veri Tabanındaki verilerden geliştirilmiş dergi ve ülke sıralamalarını gösteren bir portaldır. Bu göstergeler bilimsel alanları değerlendirme ve analiz etmede kullanılanabilir.
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
SPIE Digital Library [1990-]
 Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SPRINGER COMPUTER SCIENCE
 Springer Computer Science eKitap koleksiyonu Springer Yayınevi'nin bilgisayar bilimleri ve bilgisayar bilimleri alt başlıklarında 1150 adet bilimsel kitaptan oluşmaktadır. Springer Computer Science kitap koleksiyonu limitsiz erişim, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kullanım istatistiği alabilme, tüm eletronik cihazlardan erişilebilme ve limitsiz okuyucu tarafından aynı anda kullanılabilme özellikleri mevcuttur.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
SciFinder
 Kimyasal bir platform üzerinden veri analizi ve değerlendirmeleri yapabilmeyi sağlamakta, standart vb. verilere erişim sunmaktadır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Science Magazine [1997-]
 Popüler bilim dergisi Science'in 1997 yılından itibaren sayılarına tam metin erişim.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Springer Protocols
 Springer Protocols biyokimya, biyoteknoloji, hücre biyolojisi, görüntüleme& radyoloji, moleküler tıp, farmakoloji & toksikoloji, kanser araştırmaları, biyoenformatik, immunoloji, mikrobiyoloji, genetik ve genomik alanlarında 40,000'in üzerinde deney protokolü ve Methods in Molecular Biology kitap serisinden oluşan kapsamlı bir protokol veritabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SpringerLink
 Springer firmasına ait tam metin dergilere erişim sağlayan veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Taylor & Francis
 Bir çok bilim dalında yer alan tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Thieme E-Journals
 Akademik kurumlar, tıp fakülteleri, hastaneler ve sağlık kuruluşları ile ilaç ve kimya endüstrisinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış olan Thieme Dergileri, bütün güncel sayılara ve mevcut eski yıllara erişim sunar. Tıp konusunda 36 dergi ve kimya konusunda 5 dergiye tam metin erişim sağlanır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
ULAKBİM - Mühendislik ve Temel Bilimler [1992-]
 1992'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
ULAKBİM - TÜBİTAK Destekli Projeler [1965-]
 TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
ULAKBİM - Yaşam Bilimleri [1992-]
 Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Wiley Interscience
 Temel bilimler, mühendislik, sosyal, tıp vb. bilim dallarında yer alan tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler