ULAKBİM Keşif


Gelişmiş Arama Kullanıcı Kılavuzları TÜBİTAK Dışı Erişim
Sıra No
Veri Tabanı
İçerik
Dergi Listesi
Kullanım Kılavuzu
TÜBİTAK Dışı Erişim
* Elektronik Kitaplar Elektronik kitaplar tarım, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, matematik, finans, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, veterinerlik, eczacılık, psikoloji vd. konularda 2007-2014 basımlı Elsevier Yayınevi kitaplarını içermektedir. e-Kitap Listesi - -
1 Academic Search Complete - EBSCOhost Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
2 American Chemical Society (ACS) Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
3 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) AIAA başta havacılık, uzay ve savunma mühendisliği konularını kapsayan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
4 American Institute of Physics (AIP) Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optik, biomedikal, telekominikasyon vb. konuları içermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
5 American Physical Society (APS) Amerikan Fizik Derneği tarafından yayınlanan APS dergi koleksiyonu, fizik alanında dünyaca kabul görmüş, otorite indekslerde yer alan, yüksek kalite ve etki faktörüne sahip dergiler sunar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
6 American Society of Mechanical Engineers (ASME) Makine Mühendisliği konusunda 26 dergi, 2008 yılından bu yana yayımlanan konferans tutanağına erişim imkânı sağlamaktadır. SAGE, MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
7 Annual Reviews Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder. Abonelik erişimi 2013 yılına kadardır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
8 Applied Science & Business Periodicals Retrospective - EBSCOhost Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
9 Applied Science & Technology Index Retrospective - EBSCOhost Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1.400’den fazla süreli yayını indeksleyen ve 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) içeriğindeki dosyalarının tamamını da içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
10 ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. SAGE ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
11 Association for Computing Machinery (ACM Digital Library) Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
12 BMJ Online Journals British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim. MAM ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
13 Begell House - Biomedical Research Collection Biomedikal bilimlerle ilgili akademik ve klinik çalışmalar içeren, seçilmiş ve hakemli tam metin dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Sadece 2016 yılına erişim mümkündür. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
14 Bentham Science Tıp, Kimya, Eczacılık, Biyomedikal ve daha birçok konu alanında etki değeri oldukça yüksek yayınlara sahip 125 dergiden oluşan bir koleksiyona sahiptir. TÜBİTAK ve Birimleri adına aşağıdaki 8 dergiye abonelik yapılmıştır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
15 Biological Abstracts Dünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
16 British Standards Online (BSOL) Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait 54 Konu basliginda sunulan British Standards Online (BSOL) veritabani, 55,000'in uzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir. Tüm İngiliz standartlari (BSI) ve tum Avrupa Standartlari (EN) (%100) yani sira ISO(%88) ve IEC(%82) standartlarini da içermektedir. BSOL veritabani; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarina abonelikleri olan Kurumlar icin tamamlayıcı bir kaynaktır, bu kaynaklarla bir çakışma bulunmamaktadır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
17 Business Source Complete - EBSCOhost İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konulu konularında kapsamlı veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
18 CAB Abstracts Tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
19 Cambridge University Press (CUP) Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Univ. dergilerini kapsar.BİLGEM, SAGE ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
20 Chemwacth Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı amacıyla bilgisayar ortamında kapsamlı çözümler üreten bir veri tabanıdır. Veri tabanı 12 milyonun üzerinde ürün emniyet veri tablolarını içermektedir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
21 Clinical Key - ELSEVIER Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri, tıbbi ve cerrahi referans kitapları, tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri, First Consult Point-of-Care klinik monografları, Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar, tıbbi ve cerrahi prosedur videoları, ilaç monografları, destekleyici videolar, Hasta Eğitim Materyalleri ve Practice Guidelines içeriğine sahip bütünleşik bir tıbbi veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
22 Derwent Innovations Index patent arama, patent yönetimi ve kimya, elektrik, elektronik ve makina mühendisliği alanlarındaki buluşlara dair atıf araştırması olanakları sunar. Derwent World Patents Index’den patent bilgisi ile Derwent Patent Citation Index’den patent atıf bilgisini birleştiren bir kaynaktır. - - -
23 Dynamed - EBSCOhost Hastalıklar hakkında kanıta dayalı bilgi veren veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
24 Education Index Retrospective - EBSCOhost Birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000'den fazla kayıt sunar. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
25 Electrochemical Society (ECS) Digital Library Electrochemical Society (USA) tarafından yayınlanan kimya konusuyla ilgili dergilerin yer aldığı tam metin bir koleksiyondur. BİLGEM, MAM ve ULAKBİM Enstitüsü için erişime açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
26 Emerald Premium e-Journals İşletme, yönetim, pazarlama, turizm ve otelcilik, kütüphanecilik konularında 305 dergiden oluşan tam metin bir veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
27 ERIC - EBSCOhost Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
28 European Views of the Americas: 1493-1750 - EBSCOhost EBSCO Information Services, John Carter Brown Library ile işbirliği ile 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları derlemek için kapsamlı bir rehberdir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
29 Future Medicine Future Medicine dergi serileri post genomik tıp ile ilgili oldukça geniş kapsam içeriğine erişim sunmaktadır. Bu yayınlar sağlık bakımı alanında çalışan pratisyenler ve araştırma yapan profesyoneller için benzersiz bir araştırma ve konusal inceleme kaynağı sunmaktadırlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
30 Green FILE - EBSCOhost Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
31 Humanities & Social Sciences Index Retrospective - EBSCOhost Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
32 IEEE Xplore İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
33 IEEE Xplore E-Books Veritabanı kapsamında elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında 500’den fazla kitaba online erişim sağlanabilmektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
34 IGI Global - InfoSci Journals İşletme ve yönetim, bilgi bilim ve teknolojisi, bilgisayar bilimleri ve enformasyon teknolojileri, eğitim bilimleri ve teknolojileri, mühendislik bilimleri ve teknolojileri, çevre bilim ve teknolojileri, yönetim bilimleri ve teknolojileri, kütüphane bilgi bilim ve teknolojileri, medya ve iletişim bilimi ve teknolojileri, sağlık, yaşam bilimleri ve teknolojileri, güvenlik ve adli tıp bilimleri ve teknolojileri, sosyal bilimler konularında tam metin bilimsel dergiler içerir. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
35 InCites Bilimsel yayınlardaki performansıesas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
36 IThenticate Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılmaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
37 Institute of Physics (IOP) Fizik konusunda kapsamlı tam metin dergi veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
38 Jane’s Defence Equipment and Technology Intelligence Centre Savunma ekipmanları, teknoloji. TÜBİTAK SAGE ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. Anlık 10 kullanıcının erişimine açıktır. - Kullanım Kılavuzu -
39 Journal Citation Reports (JCR)-WoS ISI-JCRs, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
40 JSTOR JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
41 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası İçtihat Bilgi Bankası programında 30.11.2016 tarihi (son güncelleme) itibari ile 208.755 adet yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu kararların özelliği emsal teşkil eden kararlar olmasıdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
42 Karger Karger veri tabanı özellikle tıp alanında yayınladıkları konuya özel akademik dergiler ile tıp dünyasında fark yaratan bulguları ve yenilikleri en doğru, anlaşılır biçimde sunar. Her sene 100'den fazla dergiyi yayımlayarak en güncel bilginin Tıp dünyasındaki araştırmacılara yönlendirilmesini sağlar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
43 Library, Information Science & Technology Abstracts - EBSCOhost Kütüphanecilik ve enformasyon alanındaki en gelişmiş veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
44 Markets & Markets Markets & Markets veri tabanı; yıllık yayınlanan 3000'in üzerinde pazar araştırması raporu içerir. Tıbbi ürünler, enerji, biyoteknoloji, yiyecek-içecek, kimyasallar, tıbbi cihazlar, geliştirilmiş malzemeler, yarı iletkenler ve elektronik, endüstriyel otomasyon, telekom ve IT, tüketim eşyaları, otomotiv ve ulaşım, bankacılık ve finans hizmetleri sektörü gibi çeşitli alanlarda yüksek düzeyli stratejik analiz raporlarından oluşan bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
45 MasterFILE Complete - EBSCOhost Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu da sunan MasterFILE Complete, işletmeden sağlığa, spordan eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsamaktadır. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.300’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 73.000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,6 milyondan fazla görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
46 Mary Ann Liebert Biyomedikal Araştırma, Biyoteknoloji, Klinik ilaç ve Cerrahi Araştırmaları, Tamamlayıcı ve Alternatif İlaçlar, Çevre İle İlgili Çalışmalar, Hukuk, Ekonomi ve Politikalar, Yaşam Bilimleri, Nöroloji ile ilgili bilimler, Philanthropy, Psikoloji ve Sosyal Bilimler, Kamu Sağlığı ve Politikalar, Teknoloji ve Mühendislik disiplinlerinde bilimsel, teknik ve medikal alanlarda öncü konumda kar amaçsız bir yayınevidir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
47 MathSciNet American Mathematical Society (AMS) tarafından hazırlanan, Matematik ve uygulama alanlarında bibliyografik bir veritabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
48 MEDLINE - EBSCOhost Tıp, veterinerlik ve dişçilik alanındaki temel danışma kaynağıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
49 Mendeley Institutional Edition Araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olan referans yöneticisi ve akademik sosyal ağıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
50 MEVBANK Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 64 konu başlığı altında sunulmaktadır.Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından erişim sağlanabilir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
51 Nature Publishing Group Nature Publishing Group dergisine tam metin erişimi kapsamaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
52 Newspaper Source Plus - EBSCOhost Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından güncel bilgilere erişim sağlar. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
53 Newswires - EBSCOhost Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
54 Open Dissertations, 1933-1955 - EBSCOhost American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş 100.000’e yakın doktora tezine erişim sunmaktaydı. Bu kaynağın geliştirilmesi ile oluşturulan ve dünya çapındaki 26'dan fazla üniversite tarafından eklenen, 1902’den günümüze 1.150.000'den fazla kayıt bulunduran EBSCO Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve veri tabanında yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı ile tarama yapılabilir. Veri tabanında bulunan tezleri herkes tarayabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
55 OSA - Optics InfoBase Optics ve Photonics konusunda, Optical Society of America (OSA) tarafından yayınlanan, hakemli, dergi ve bildirilerden oluşur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
56 OvidSP - Lippincott Williams and Wilkins (LWW) Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
57 OvidSP - MEDLINE Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
58 Oxford University Press (OUP) Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. BİLGEM Enstitüsünün erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
59 ProQuest Dissertations & Theses: Full Text Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
60 Reaxys Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilimadamlari icin web tabanli cozumler sunmaktadır; Veri tabani ile madde ve reaksiyon dosyalarina, tekli ve coklu adim reaksiyonlarina ulasilabilmektedir. MAM Enstitüsünün erişimine açıktır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
61 Regional Business News - EBSCOhost iş dünyası ile ilgili bölgesel yayınları kapsar. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
62 Royal Society of Chemistry (RSC) Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir. MAM, UME ve ULAKBİM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
63 SAE International SAE International, havacılık, otomotiv ve ticari araç sektörlerinde 138.000'den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanlardan oluşan kar amacı gütmeyen küresel bir dernektir. İlgili dernek tarafından yayınlanan SAE dergileri ve teknik raporları bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. BİLGEM ve MAM Enstitülerinin erişimine açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
64 Science Direct - ELSEVIER Bir çok bilim dalında kapsamlı tam metin dergileri içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
65 Science Magazine Popüler bilim dergisi Science'in 1997 yılından itibaren sayılarına tam metin erişim. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
66 Scientific.Net Materyal bilimi ve mühendisliği konularını kapsamaktadır. Veri tabanı tam metin erişim vermektedir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
69 SciFinder Kimyasal bir platform üzerinden veri analizi ve değerlendirmeleri yapabilmeyi sağlamakta, standart vb. verilere erişim sunmaktadır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
70 Scival Bilim insanlarının ve/veya kurumların, çalıştıkları alanlarda küresel bilimsel araştırma eğilimlerini analiz ederek, stratejik planlama ve yönelimlerin belirlenmesine olanak sağlayan, kişi, grup, kurum, ülke, bölge ve dünya ölçeğinde ve ihtiyaç duyulan metriklere bağlı bilimsel performans analizleri yapılmasına ve rapor alınmasına hızlı ve etkin şekilde katkı sağlamaktadır. Veri tabanı kullanımı için www.scival.com adresine gidilerek, kurum bilgisayarları üzerinden kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
71 Scopus - ELSEVIER Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
72 Sinerji Mevzuat Ve İçtihat Programı İçeriğinde barındırdığı kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler, uluslararası antlaşma ve sözleşmeler gibi mevzuat metinleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri tarafından verilen istinaf kararlarının ve yargı sistematiği gereği daha sonrasında verilen Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi gibi içtihat niteliğinde olan mahkeme kararlarının, çapraz bağlantı mantığı ile birbirlerine bağlanması temel prensibine dayanan; yan ekranlar olarak avukat kimliğine sahip olan hukukçuların meslek haytaları sırasında ihtiyaç duyduğu pratik bilgilere, hesaplama modüllerine, dilekçe ve sözleşme örneklerine içeriğinde yer veren, web ve PC kullanım şekillerine sahip olan bir paket programdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
73 SPIE Digital Library Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
74 Springer Computer Science Springer Computer Science eKitap koleksiyonu Springer Yayınevi'nin bilgisayar bilimleri ve bilgisayar bilimleri alt başlıklarında 1150 adet bilimsel kitaptan oluşmaktadır. Springer Computer Science kitap koleksiyonu limitsiz erişim, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kullanım istatistiği alabilme, tüm eletronik cihazlardan erişilebilme ve limitsiz okuyucu tarafından aynı anda kullanılabilme özellikleri mevcuttur. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
75 Springer Nature – Academic Journals Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
76 Springer Nature – Nature Journals All Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ''Nature'' ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya'nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
77 Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
78 Springer Nature – SpringerLink Springer firmasına ait tam metin dergilere erişim sağlayan veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
79 Springer Protocols Springer Protocols biyokimya, biyoteknoloji, hücre biyolojisi, görüntüleme& radyoloji, moleküler tıp, farmakoloji & toksikoloji, kanser araştırmaları, biyoenformatik, immunoloji, mikrobiyoloji, genetik ve genomik alanlarında 40,000'in üzerinde deney protokolü ve Methods in Molecular Biology kitap serisinden oluşan kapsamlı bir protokol veritabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
80 SpringerLink - Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Bilgisayarlarla ilgili araştırma ve öğretim konularında en son gelişmelerle birlikte "yapay zeka" ve "bioinformatik" alt konularını da içeren en önemli kaynaklardan biridir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
81 Taylor & Francis Bir çok bilim dalında yer alan tam metin veri tabanıdır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
82 Teacher Reference Center - EBSCOhost En ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
83 Thieme E-Journals Akademik kurumlar, tıp fakülteleri, hastaneler ve sağlık kuruluşları ile ilaç ve kimya endüstrisinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış olan Thieme Dergileri, bütün güncel sayılara ve mevcut eski yıllara erişim sunar. Tıp konusunda 36 dergi ve kimya konusunda 5 dergiye tam metin erişim sağlanır. Sadece MAM Enstitüsü için erişime açıktır. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim
84 Total Materia 280,000'in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin 8 milyondan fazla özellik kaydını 24 farklı dil seçeneği ile sunan bir malzeme veri tabanıdır.  280,000'den fazla malzemenin özelliği; gelişmiş veri için 1800'den fazla kaynak bilgi; metaller, polimerler, seramikler ve birleşikler; 45,000'den fazla gerilme, şekil değiştirme grafiği; 67 standart gelişim organizasyonu; döngüsel özellikli 8,000'den fazla malzeme; uluslararası çapraz referans tablolarıyla 15 milyondan fazla bağlantı; özellik tahmini ve enterpolasyonu; kimyasal bileşimler; bilgisayar destekli yazılım programlarına veri aktarımı; mekanik ve fiziksel özellikler; bilinmeyen malzemelerin saptanması; çoklu malzeme kıyaslama seçeneği; standart ve malzeme güncelleme takibi konularında bilgi içerir. Sadece MAM Enstitüsü için erişime açıktır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
85 Turnitin Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
86 UL Standartlar Underwriters Laboratories (UL) mühendislere, yöneticilere ve ürün geliştiricilere kamu güvenliğini sağlamada yardımcı olabilmek için gerekli olan 1.100'den fazla güvenlik standardı içerir. Bunlar; güvenlik standartları (Standards for Safety), tetkik taslakları (Outlines of Investigation), bültenler (Bulletins) ve teknik rapor ve dizinlerden (Technical Reports&Directories ) oluşur. MAM, UME ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
87 ULAKBİM - TR Dizin ULAKBİM tarafından, Türkiye adresli süreli yayınların TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi ile belirlenen yayınlarda yer alan içeriğe ve atıf bilgilerine erişim sağlanan veri tabanıdır.Dizinde dergilerin yanısıra TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler de yer almaktadır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
88 Ulrich's Web Serials Directory Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
89 UpToDate 430'dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasindan en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle inceler ve değerlendirir. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş kanıta dayalı tıp veri tabanıdır. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
90 Web News - EBSCOhost Web News, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. - - TÜBİTAK Dışından Erişim
91 Web of Science (WoS) Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanları taranmaktadır. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
92 Wiley Cochrane Wiley Cochrane Library Veritabanı Kanıta dayalı Tıp veritabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. - Kullanım Kılavuzu TÜBİTAK Dışından Erişim
93 Wiley Online Library Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan 1485 dergiyi kapsar. Dergi Listesi - TÜBİTAK Dışından Erişim