ULUSAL AKADEMİK AĞ ve BİLGİ MERKEZİ

 

ULAKBİM Keşif

ULAKBİM Keşif


           
Gelişmiş Arama Yardım   
Veri Tabanları
 Elektronik kitaplar tarım, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, matematik, finans, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, veterinerlik, eczacılık, psikoloji vd. konularda 2007-2014 basımlı Elsevier Yayınevi kitaplarını içermektedir.
2410 adet Elektronik Kitap listesini görmek için tıklayınız
 Elektronik Kitaplar
ASTM Digital Library
 Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. SAGE VE MAM Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Mühendislik | Standartlar
American Chemical Society (ACS)
 Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
 AIAA başta havacılık, uzay ve savunma mühendisliği konularını kapsayan tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Institute of Physics (AIP)
 Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optik, biomedikal, telekominikasyon vb. konuları içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
American Physical Society (APS)
 Amerikan Fizik Derneği tarafından yayınlanan APS dergi koleksiyonu, fizik alanında dünyaca kabul görmüş, otorite indekslerde yer alan, yüksek kalite ve etki faktörüne sahip dergiler sunar
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
 Makine Mühendisliği konusunda 26 dergi, 2008 yılından bu yana yayımlanan konferans tutanağına erişim imkânı sağlamaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Mühendislik
Annual Reviews [1996-2013]
 Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sosyal Bilimler
Association for Computing Machinery (ACM Digital Library)
 Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
BMJ Clinical Evidence
 Clinical Evidence, hastalıkların tedavi edici yöntemlerini farklı açılardan sunan, hastalıkların tanımlarına, özetlerine, geçmiş bilgilerine yer veren önemli ve çok bilinen sorular üzerine mevcut en iyi araştırma ve kanıt bulguları içeren koleksiyondur.
 Sağlık Bilimleri
BMJ Journals
 British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Sağlık Bilimleri
Begell House - Biomedical Research Collection
 Biomedikal bilimlerle ilgili akademik ve klinik çalışmalar içeren, seçilmiş ve hakemli tam metin dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Sadece 2016 yılına erişim mümkündür.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Bentham Science
 Tıp, Kimya, Eczacılık, Biyomedikal ve daha birçok konu alanında etki değeri oldukça yüksek yayınlara sahip 125 dergiden oluşan bir koleksiyona sahiptir. TÜBİTAK ve Birimleri adına aşağıdaki 8 dergiye abonelik yapılmıştır.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
British Standards Online (BSOL)
 Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait 54 Konu basliginda sunulan British Standards Online (BSOL) veritabani, 55,000'in uzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir. Tüm İngiliz standartlari (BSI) ve tum Avrupa Standartlari (EN) (%100) yani sira ISO(%88) ve IEC(%82) standartlarini da içermektedir. BSOL veritabani; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarina abonelikleri olan Kurumlar icin tamamlayıcı bir kaynaktır, bu kaynaklarla bir çakışma bulunmamaktadır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Standartlar
CAB Abstracts [1990-]
 Tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
CHEMWATCH
 Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı amacıyla bilgisayar ortamında kapsamlı çözümler üreten bir veri tabanıdır. Veri tabanı 12 milyonun üzerinde ürün emniyet veri tablolarını içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
Cambridge University Press (CUP)
 Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Univ. dergilerini kapsar.BİLGEM VE SAGE Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Academic Search Complete
 Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Applied Science & Business Periodicals Retrospective
 Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik
EBSCOhost - Business Source Complete
 İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konulu konularında kapsamlı veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 İşletme-Ekonomi | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Dynamed
 Hastalıklar hakkında kanıta dayalı bilgi veren veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
EBSCOhost - ERIC
 Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır.
  [Dergi Listesi]
 Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Education Index Retrospectiv
 Birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000'den fazla kayıt sunar.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Green FILE
 Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik
EBSCOhost - Humanities & Social Sciences Index Retrospective
 Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Library, Information Science & Technology Abstracts
 Kütüphanecilik ve enformasyon alanındaki en gelişmiş veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Sosyal Bilimler
EBSCOhost - MEDLINE
 Tıp, veterinerlik ve dişçilik alanındaki temel danışma kaynağıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
EBSCOhost - Newswires
 Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Regional Business News
 iş dünyası ile ilgili bölgesel yayınları kapsar.
  [Dergi Listesi]
 İşletme-Ekonomi | Sosyal Bilimler
EBSCOhost - Teacher Reference Center
 En ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
ECS (Electrochemical Society) Digital Library
 Electrochemical Society (USA) tarafından yayınlanan kimya konusuyla ilgili dergilerin yer aldığı tam metin bir koleksiyondur. Sadece BİLGEM Enstitüsü için erişime açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
ELSEVIER Clinical Key
 Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri, tıbbi ve cerrahi referans kitapları, tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri, First Consult Point-of-Care klinik monografları, Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar, tıbbi ve cerrahi prosedur videoları, ilaç monografları, destekleyici videolar, Hasta Eğitim Materyalleri ve Practice Guidelines içeriğine sahip bütünleşik bir tıbbi veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
ELSEVIER Science Direct (SciVerse)
 Bir çok bilim dalında kapsamlı tam metin dergileri içeren veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
ELSEVIER Scopus
 Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Emerald Premium e-Journals
 İşletme, yönetim, pazarlama, turizm ve otelcilik, kütüphanecilik konularında 305 dergiden oluşan tam metin bir veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Sosyal Bilimler
Future Medicine
 Future Medicine dergi serileri post genomik tıp ile ilgili oldukça geniş kapsam içeriğine erişim sunmaktadır. Bu yayınlar sağlık bakımı alanında çalışan pratisyenler ve araştırma yapan profesyoneller için benzersiz bir araştırma ve konusal inceleme kaynağı sunmaktadırlar.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
IEEE Xplore
 İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Mühendislik | Standartlar
IEEE Xplore E-Books
 veri tabanı kapsamında elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında 500’den fazla kitaba online erişim sağlanabilmektedir.
  [Dergi Listesi]
 Mühendislik
IGI Global - InfoSci Journals
 İşletme ve yönetim, bilgi bilim ve teknolojisi, bilgisayar bilimleri ve enformasyon teknolojileri, eğitim bilimleri ve teknolojileri, mühendislik bilimleri ve teknolojileri, çevre bilim ve teknolojileri, yönetim bilimleri ve teknolojileri, kütüphane bilgi bilim ve teknolojileri, medya ve iletişim bilimi ve teknolojileri, sağlık, yaşam bilimleri ve teknolojileri, güvenlik ve adli tıp bilimleri ve teknolojileri, sosyal bilimler konularında tam metin bilimsel dergiler içerir.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Sosyal Bilimler
IThenticate
 Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılmaktadır.
Institute of Physics (IOP)
 Fizik konusunda kapsamlı tam metin dergi veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
JSTOR
 JSTOR, 75 disiplinde 10 milyondan fazla akademik dergi makalesine tam metin erişim sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerine erişim sağlanmaktadır.
  [Dergi Listesi]
KAZANCI İÇTİHAT BİLGİ BANKASI
 İçtihat Bilgi Bankası programında 30.11.2016 tarihi (son güncelleme) itibari ile 208.755 adet yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu kararların özelliği emsal teşkil eden kararlar olmasıdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır.
Karger
 Karger veri tabanı özellikle tıp alanında yayınladıkları konuya özel akademik dergiler ile tıp dünyasında fark yaratan bulguları ve yenilikleri en doğru, anlaşılır biçimde sunar. Her sene 100'den fazla dergiyi yayımlayarak en güncel bilginin Tıp dünyasındaki araştırmacılara yönlendirilmesini sağlar.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
MARKETS & MARKETS
 Markets & Markets veri tabanı; yıllık yayınlanan 3000'in üzerinde pazar araştırması raporu içerir. Tıbbi ürünler, enerji, biyoteknoloji, yiyecek-içecek, kimyasallar, tıbbi cihazlar, geliştirilmiş malzemeler, yarı iletkenler ve elektronik, endüstriyel otomasyon, telekom ve IT, tüketim eşyaları, otomotiv ve ulaşım, bankacılık ve finans hizmetleri sektörü gibi çeşitli alanlarda yüksek düzeyli stratejik analiz raporlarından oluşan bir veri tabanıdır.
 Sağlık Bilimleri
MEVBANK Mevzuat ve Yargı Kararları Bilgi Bankası
 MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 64 konu başlığı altında sunulmaktadır.Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından erişim sağlanabilir
  [Dergi Listesi]
 Sosyal Bilimler
Mary Ann Liebert
 Biyomedikal Araştırma, Biyoteknoloji, Klinik ilaç ve Cerrahi Araştırmaları, Tamamlayıcı ve Alternatif İlaçlar, Çevre İle İlgili Çalışmalar, Hukuk, Ekonomi ve Politikalar, Yaşam Bilimleri, Nöroloji ile ilgili bilimler, Philanthropy, Psikoloji ve Sosyal Bilimler, Kamu Sağlığı ve Politikalar, Teknoloji ve Mühendislik disiplinlerinde bilimsel, teknik ve medikal alanlarda öncü konumda kar amaçsız bir yayınevidir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
MathSciNet
 American Mathematical Society (AMS) tarafından hazırlanan, Matematik ve uygulama alanlarında bibliyografik bir veritabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Mendeley Institutional Edition
 Araştırmalarınızı organize etmenize, çevrimiçi olarak başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olan referans yöneticisi ve akademik sosyal ağıdır.
Nature Journals Online
 Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ''Nature'' ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya'nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
Nature Publishing Group
 Nature Publishing Group dergisine tam metin erişimi kapsamaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
OSA - Optics InfoBase
 Optics ve Photonics konusunda, Optical Society of America (OSA) tarafından yayınlanan, hakemli, dergi ve bildirilerden oluşur.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
OvidSP - Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
 Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
OvidSP - MEDLINE [1950-]
 Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır.
 Sağlık Bilimleri
Oxford University Press (OUP)
 Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. - BİLGEM VE MAM Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | İşletme-Ekonomi | Sosyal Bilimler
Palgrave Macmillan Journals
 iİktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.
  [Dergi Listesi]
 Sosyal Bilimler
ProQuest Dissertations & Theses: Full Text [1637-]
 Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.
  [Dergi Listesi]
Royal Society of Chemistry (RSC)
 Kimya ile ilgili analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi konularını içermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SAE International
 SAE International, havacılık, otomotiv ve ticari araç sektörlerinde 138.000'den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanlardan oluşan kar amacı gütmeyen küresel bir dernektir. İlgili dernek tarafından yayınlanan SAE dergileri ve teknik raporları bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. BİLGEM VE MAM Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi]
SCImago Journal & Country Rank
 Elsevier yayınevi tarafından üretilen SCOPUS Veri Tabanındaki verilerden geliştirilmiş dergi ve ülke sıralamalarını gösteren bir portaldır. Bu göstergeler bilimsel alanları değerlendirme ve analiz etmede kullanılanabilir.
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
SPIE Digital Library [1990-]
 Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SPRINGER COMPUTER SCIENCE
 Springer Computer Science eKitap koleksiyonu Springer Yayınevi'nin bilgisayar bilimleri ve bilgisayar bilimleri alt başlıklarında 1150 adet bilimsel kitaptan oluşmaktadır. Springer Computer Science kitap koleksiyonu limitsiz erişim, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kullanım istatistiği alabilme, tüm eletronik cihazlardan erişilebilme ve limitsiz okuyucu tarafından aynı anda kullanılabilme özellikleri mevcuttur.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik
SciFinder
 Kimyasal bir platform üzerinden veri analizi ve değerlendirmeleri yapabilmeyi sağlamakta, standart vb. verilere erişim sunmaktadır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Science Magazine [1997-]
 Popüler bilim dergisi Science'in 1997 yılından itibaren sayılarına tam metin erişim.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Scientific.Net
 Materyal bilimi ve mühendisliği konularını kapsamaktadır. Veri tabanı tam metin erişim vermektedir.
  [Dergi Listesi]
 Mühendislik
Scival
 Bilim insanlarının ve/veya kurumların, çalıştıkları alanlarda küresel bilimsel araştırma eğilimlerini analiz ederek, stratejik planlama ve yönelimlerin belirlenmesine olanak sağlayan, kişi, grup, kurum, ülke, bölge ve dünya ölçeğinde ve ihtiyaç duyulan metriklere bağlı bilimsel performans analizleri yapılmasına ve rapor alınmasına hızlı ve etkin şekilde katkı sağlamaktadır. Veri tabanı kullanımı için www.scival.com adresine gidilerek, kurum bilgisayarları üzerinden kayıt işleminin yapılması gerekmektedir.
Springer Protocols
 Springer Protocols biyokimya, biyoteknoloji, hücre biyolojisi, görüntüleme& radyoloji, moleküler tıp, farmakoloji & toksikoloji, kanser araştırmaları, biyoenformatik, immunoloji, mikrobiyoloji, genetik ve genomik alanlarında 40,000'in üzerinde deney protokolü ve Methods in Molecular Biology kitap serisinden oluşan kapsamlı bir protokol veritabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
SpringerLink
 Springer firmasına ait tam metin dergilere erişim sağlayan veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
SpringerLink - Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
 Bilgisayarlarla ilgili araştırma ve öğretim konularında en son gelişmelerle birlikte "yapay zeka" ve "bioinformatik" alt konularını da içeren en önemli kaynaklardan biridir.
  [Dergi Listesi]
 Mühendislik
SİNERJİ MEVZUAT ve İÇTİHAT PROGRAMI
 İçeriğinde barındırdığı kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler, uluslararası antlaşma ve sözleşmeler gibi mevzuat metinleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri tarafından verilen istinaf kararlarının ve yargı sistematiği gereği daha sonrasında verilen Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi gibi içtihat niteliğinde olan mahkeme kararlarının, çapraz bağlantı mantığı ile birbirlerine bağlanması temel prensibine dayanan; yan ekranlar olarak avukat kimliğine sahip olan hukukçuların meslek haytaları sırasında ihtiyaç duyduğu pratik bilgilere, hesaplama modüllerine, dilekçe ve sözleşme örneklerine içeriğinde yer veren, web ve PC kullanım şekillerine sahip olan bir paket programdır. TÜBİTAK Hukuk Birimleri'nin erişimine açıktır. 15 kullanıcılı olarak erişim sağlanmaktadır.
Taylor & Francis
 Bir çok bilim dalında yer alan tam metin veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Thieme E-Journals
 Akademik kurumlar, tıp fakülteleri, hastaneler ve sağlık kuruluşları ile ilaç ve kimya endüstrisinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış olan Thieme Dergileri, bütün güncel sayılara ve mevcut eski yıllara erişim sunar. Tıp konusunda 36 dergi ve kimya konusunda 5 dergiye tam metin erişim sağlanır. Sadece MAM Enstitüsü için erişime açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Sağlık Bilimleri
Total Materia
 280,000'in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin 8 milyondan fazla özellik kaydını 24 farklı dil seçeneği ile sunan bir malzeme veri tabanıdır.  280,000'den fazla malzemenin özelliği; gelişmiş veri için 1800'den fazla kaynak bilgi; metaller, polimerler, seramikler ve birleşikler; 45,000'den fazla gerilme, şekil değiştirme grafiği; 67 standart gelişim organizasyonu; döngüsel özellikli 8,000'den fazla malzeme; uluslararası çapraz referans tablolarıyla 15 milyondan fazla bağlantı; özellik tahmini ve enterpolasyonu; kimyasal bileşimler; bilgisayar destekli yazılım programlarına veri aktarımı; mekanik ve fiziksel özellikler; bilinmeyen malzemelerin saptanması; çoklu malzeme kıyaslama seçeneği; standart ve malzeme güncelleme takibi konularında bilgi içerir. Sadece MAM Enstitüsü için erişime açıktır.
  [Dergi Listesi]
 Mühendislik
Turnitin
 Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
UL Standartlar
 Underwriters Laboratories (UL) mühendislere, yöneticilere ve ürün geliştiricilere kamu güvenliğini sağlamada yardımcı olabilmek için gerekli olan 1.100'den fazla güvenlik standardı içerir. Bunlar; güvenlik standartları (Standards for Safety), tetkik taslakları (Outlines of Investigation), bültenler (Bulletins) ve teknik rapor ve dizinlerden (Technical Reports&Directories ) oluşur. MAM, UME ve BİLGEM Enstitülerinin erişimine açıktır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
 Standartlar
ULAKBİM - TR Dizin [1992-]
 ULAKBİM tarafından, Türkiye adresli süreli yayınların TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi ile belirlenen yayınlarda yer alan içeriğe ve atıf bilgilerine erişim sağlanan veri tabanıdır.Dizinde dergilerin yanısıra TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler de yer almaktadır.
Ulrich's Web Serials Directory
 Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır.
UpToDate
 430'dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasindan en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle inceler ve değerlendirir. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş kanıta dayalı tıp veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi]
 Sağlık Bilimleri
WILEY COCHRANE
 Wiley Cochrane Library Veritabanı Kanıta dayalı Tıp veritabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir.
Web of Knowledge - Biological Abstracts [1969-] [1969-]
 Dünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
Web of Knowledge - Conference Proceeding Citation Index [1990-]
 Uluslar arası konferans ve toplantı bildirilerini tarayabileceğiniz bir kaynaktır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Web of Knowledge - Journal Citation Reports (JCR)
 ISI-JCRs, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.
  [Dergi Listesi] [Kullanım Klavuzu]
Web of Knowledge - Web of Science (WoS) [1945-]
 Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda SCI-SSCI-AHCI- CPCI-S- CPCI-SSH veri tabanları taranmaktadır.
  [Kullanım Klavuzu]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler
Wiley Online Library
 Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan 1485 dergiyi kapsar.
  [Dergi Listesi]
 Beşeri Bilimler | Fen Bilimleri ve Temel Bilimler | İşletme-Ekonomi | Mühendislik | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler